Kulturhuset Godtemplaren - formål og kontaktinfo.


Hvem er vi?

Kulturhuset Godtemplaren (go-témplarn) er en bygning i Ålesund sentrum med adresse Keiser Wilhelms gate 7. Huset ble oppført i 1906 av losjer tilknyttet IOGT Godtemplar-ordenen. Sistnevnte kan føre sin kulturelle og samfunnsbyggende virksomhet i Ålesund tilbake til stiftelsen av losje Brodersind i 1880. Kulturarven fra godtemplarbevegelsen har til dags dato blitt forvaltet i huset som tidligere ble betegnet bl.a. Godtemplarlokalet, IOGT-losjenes Felleseiendom og Godtemplarnes Hus. I 2020 ble denne bygningen gitt det offisielle navnet Kulturhuset Godtemplaren, som oppsummerer godtemplarnes virke i fortida og samtidig peker mot videre virksomhet i fremtida. "Godtemplaren" er nemlig et gammelt kallenavn på dette ærverdige kulturhuset.
Kulturhuset Godtemplaren
tidl. IOGT Godtemplarnes Hus
Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund- KULTURELL OG SAMFUNNSBYGGENDE VIRKSOMHET SIDEN 1880 -
...
Kulturhuset Godtemplaren styres fra kontoret i 4. etasje i  Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund.

Kontaktinfo. til Kulturhuset Godtemplaren

Kulturhuset Godtemplaren (org.nr. 879 256 682)                  
Keiser Wilhelms gate 7 (inngang fra Lorkenesgata), Ålesund sentrum
Postadresse: Postboks 311, 6001 Ålesund
Intendant: Torgeir Melsæter
E-post: kulturhuset@godtemplaren.no
Mob.tlf.: 924 06 669
                                                                                          
Formål og utleie av lokaler

I Kulturhuset Godtemplaren kan det ikke foregå noen form for salg, bruk eller opp-bevaring av alkoholholdige drikker eller andre rusmidler. Formålet med bygningen er: 1. å gi tjenlige lokaliteter til IOGT og Juventes virksomhet i Ålesund sentrum; 2. å forvalte godtemplarnes arkiv-bibliotek-samlinger; 3. å skape et hus for kulturell virksomhet i et rusfritt miljø i god tradisjon med godtemplarbevegelsens idealer. Kulturhusets for-skjellige saler og rom leies ut til enkeltpersoner, klubber, foreninger, organisasjoner, m.m. Lokalene kan egne seg til både møter, seminarer, kurs, konferanser, utstillinger, messer, auksjoner, selskaper, fester, feiringer, sang- og musikkøvelser samt diverse kulturelle arrangementer som foredrag, presentasjoner, kåserier, opplesninger, konserter, kabareter, revyer, m.m.
                                                
Losje Godthaab-Brodersinn

er i dag den siste IOGT-losjen i Ålesund, med røtter fra etableringen av God-templarordenen her i byen i 1880. Losjen sluttet for flere år siden å holde tradisjonelle rituelle møter, men holder fortsatt sammenkomster med møtesaker og under-holdningsprogram. Både nye medlemmer og interesserte besøkende er hjertelig vel-kommen. Fast møtedag for losjen er torsdag kl. 12.00 i Kulturhuset Godtemplaren. Leder for losje Godthaab-Brodersinn er Sverre Kjemphol, tlf.: 916 89 290, e-post: sverre@kjemphol.no.

Godtemplarnes flagg med et rødt malteserkors belagt med en blå globus og initialene IOGT på hvit flaggduk.