Kulturhuset Godtemplaren - formål og kontaktinfo.


Hvem er vi?

Kulturhuset Godtemplaren (go-témplarn) er en bygning i Ålesund sentrum med adresse Keiser Wilhelms gate 7. Huset ble oppført i 1906 av losjer tilknyttet IOGT Godtemplar-ordenen. Sistnevnte kan føre sin kulturelle og samfunnsbyggende virksomhet i Ålesund tilbake til stiftelsen av losje Brodersind i 1880. Kulturarven fra godtemplarbevegelsen har til dags dato blitt forvaltet i huset som tidligere ble betegnet bl.a. Godtemplarlokalet, IOGT-losjenes Felleseiendom og Godtemplarnes Hus. I 2020 ble denne bygningen gitt det offisielle navnet Kulturhuset Godtemplaren, som oppsummerer godtemplarnes virke i fortida og samtidig peker mot videre virksomhet i fremtida. "Godtemplaren" er nemlig et gammelt kallenavn på dette ærverdige kulturhuset.
Kulturhuset Godtemplaren
tidl. IOGT Godtemplarnes Hus
Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund- KULTURELL OG SAMFUNNSBYGGENDE VIRKSOMHET SIDEN 1880 -
...
Kulturhuset Godtemplaren styres fra kontoret i 4. etasje i  Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund.

Kontaktinfo. til Kulturhuset Godtemplaren

Kulturhuset Godtemplaren (org.nr. 879 256 682)                  
Keiser Wilhelms gate 7 (inngang fra Lorkenesgata), Ålesund sentrum
Postadresse: Postboks 311, 6001 Ålesund
Intendant: Torgeir Melsæter
E-post: kulturhuset@godtemplaren.no
Mob.tlf.: 924 06 669
                                                                                          
Formål og utleie av lokaler

I Kulturhuset Godtemplaren kan det ikke foregå noen form for salg, bruk eller opp-bevaring av alkoholholdige drikker eller andre rusmidler. Formålet med bygningen er: 1. å gi tjenlige lokaliteter til IOGT og Juventes virksomhet i Ålesund sentrum; 2. å forvalte godtemplarnes arkiv-bibliotek-samlinger; 3. å skape et hus for kulturell virksomhet i et rusfritt miljø i god tradisjon med godtemplarbevegelsens idealer. Kulturhuset organiserer selv arrangementer på Godtemplaren og ellers leies forskjellige saler og rom ut til enkeltpersoner, klubber, foreninger, organisasjoner, m.m. Lokalene kan egne seg til både interne og utadrettede møter, seminarer, kurs, konferanser, utstillinger, messer, auksjoner, selskaper, fester, feiringer, sang- og musikkøvelser samt diverse kulturelle arrangementer som foredrag, presentasjoner, kåserier, opplesninger, konserter, kabareter, revyer, m.m.
                                                
Losje Godthaab-Brodersinn

er i dag den siste IOGT-losjen i Ålesund, med røtter fra etableringen av God-templarordenen her i byen i 1880. Losjen sluttet for flere år siden å holde tradisjonelle rituelle møter, men holder fortsatt sammenkomster med møtesaker og under-holdningsprogram. Både nye medlemmer og interesserte besøkende er hjertelig vel-kommen. Fast møtedag for losjen er torsdag kl. 12.00 i Kulturhuset Godtemplaren. Leder for losje Godthaab-Brodersinn er Sverre Kjemphol, telefon: 916 89 290, e-post: sverre@kjemphol.no.

Godtemplarnes flagg med et rødt malteserkors belagt med en blå globus og initialene IOGT på hvit flaggduk.